Prisjustering per den 1 februari 2016

Prisjustering per den 1 februari 2016

Vi kommer justera våra priser per den 1 februari 2016.

Per den 1 februari 2016 kommer en prisjustering ske.

Prisjusteringen sker på grund av ökade priser på frukten, valutaförändringar (bananerna prissätts t.ex. i US-dollar), ökade personalkostnader med mera.

Vi ber er ha förståelse för att priserna kommer behövas justeras.