Små förändringar gör stor skillnad

Små förändringar gör stor skillnad

Kroppen sitter still vid skrivbordet hela dagen, men hjärnan är uppkopplad dygnet runt. Ur hälsoperspektiv är det en dålig kombination. Med bara några små förändringar i arbetsvardagen kommer välmåendet att öka.

www.suntliv.se är en del av Suntarbetsliv, där man hittar många bra allmänna artiklar och artiklar om arbetsplatser som vidtagit åtgärder för ett sundare liv. Läs t.ex. om vilka åtgärder man kan göra på arbetsplatsen som gör stor skillnad för ett sundare livstil här: http://www.suntliv.nu/Amnen/Halsa/Artiklar-om-halsa/Sundare-livsstil/