Om Fruitify

Om Fruitify - Frukt på jobbet som det skall vara

Vi har över 35 års erfarenhet av fruktbranschen. En erfarenhet som vi tar med oss hela vägen ut till er som kund! 

Fruktkorgsbranschen startade för ungefär 20 år sedan. Under de åren som gått har inte fruktkorgen utvecklats något. Däremot har fruktkorgen fått en naturlig plats på arbetsplatserna runt om i Sverige. Vi upplever däremot att kvaliteten på frukten ute hos kunderna inte alltid är den bästa. Har vi fel? Kanske det, men om vi har rätt så är det ju oerhört tragiskt. En sak är dock säker, våra kunder säger alla samma sak. Att vår kvalitet är svårslagen. 

Vid våra inköp sätter vi kvalitet – inte pris – i första rummet.

Vid produktionen av er fruktblandning sätter vi
kvalitet – inte tempo – i första rummet.

Vid leverans av er frukt sätter vi service – inte tempo – i första rummet.

Vid kundkontakter sätter vi er – inte era pengar – i första rummet.

Enkelt sagt vore att säga att vi sätter våra kunder i första rummet!

Vår frukt på jobbet är fräsch och modern

 Vi älskar att pressa oss själva. Vill man utvecklas så måste man sätta en press på sig själv och tror man på det man gör, så innebär det att man är en bit på väg, men man är aldrig färdig. Det gäller att hela tiden arbeta vidare och även vi kan bli bättre!